INVERSIÓ
20/10/2017
 

PPOS 2017 (PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL)

Pel Ple de la Diputació de València celebrat el 18 de juliol del 2017 s’adoptà la inclusió de l’Ajuntament de Montaverner en el Pla Provincial d’Obres i Serveis 2017 l’import de 107.305,66 per a la CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE POLIVALENT – FASE I

 

 

FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Per Resolució del 20 de juliol del 2017, publicada al B.O.P.V. nº 117, se’ns reconeix l’ingrés corresponents del Fons de Cooperació Municipal Incondicionada de la C.V. a favor dels municipis i entitats locals menors de la província de València i per l’import de 36.042€ per a Montaverner, per poder cobrir despeses corrents: material escoleta, manteniment espais exteriors,...

 

 

Pla de Camins  Vials (PCV) per al bienni 2016-2017

En la Resolució del 8 de Març del 2017, al BOPV número 47 ens aproven a l’Ajuntament de Montaverner 23.911€ per a la PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ DEL CAMÍ LA FOIA DEL POU, HONORARIS PER A LA DIRECCIÓ D’OBRA I DEL PROJECTE.

 

 

IVACE

En la Resolució del 10 de juliol de 2017, de la Directora General de l’Institut Valencià de Competitivitat empresarial, IVACE, en el marc de la Convocatòria d’Ajudes per a projectes d’Inversió per a la millora, Modernització i Dotació d’Infraestructures i Serveis en Polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, CONCEDEIXEN un IMPORT DE 332.397,59€ per a la realització de:

  • Transport públic. Realització d’un carril bici que connecten al nucli urbà amb el del polígon industrial.
  • Millora de la imatge del polígon: Regeneració paisatgística i ambiental mitjançant la col·locació de mantes vegetals en els talús de major altura per evitar problemes d’erosió .
  • Millora de l’enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables: Canvi lluminàries existents a tecnologia LED 

 

 

ACTUACIONS PER PAL-LIAR ELS DANYS DE LES FORTES PLUGES DELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE 2016

Per RESOLUCIÓ del 29 de setembre del 2017, publicada al BOPV número 8137, ens concedeixen l’import de 33.516,09€ per a la reparació de les infraestructures següents: Edificis públics, arbres, i diverses actuacions realitzades en camins. Així com altres actuacions en infraestructures de regadiu (Sèquies de l’horta Montaverner i horta Colata) per un import de 75.302,09€ (Actuacions a realitzar per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30