Pictogrames vianants

L' Ajuntament ha dotat diversos passos de vianants amb pictogrames per fer més comprensibles els senyals viaris a persones amb dificultats cognitives.

El Consistori ha incorporat unes icones perquè col·lectius com els menors amb trastorns de l'espectre autista o persones grans puguen adaptar-se millor a estes senyals.

La iniciativa, que parteix de la Regidoria d'Educació ha identificat els punts clau en què retolar una seqüència de pictogrames que servisquen com a suport visual. L'objectiu és que les persones a les que van dirigits es fixen en ells i seguisquen les seues recomanacions: parar, mirar, cotxe parat i creuar. D'esta manera l'Ajuntament pretén posar-los en alerta davant els perills i convidar-los a mirar a banda i banda.

Volem fer de Montaverner un lloc més inclusiu i accessible per a tots i totes.

Els senyals també seran d'ajuda especial per a les persones amb diversitat funcional o cognitiva, com pot ser majors amb alzheimer.

Es tracta d'una aposta ferma per garantir l'accessibilitat universal i la igualtat d'oportunitats, al temps que es sensibilitza a la ciutadania en matèria de diversitat.