RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera
de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat
Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la Covid-19.