FESTES SANT BLAI

-

La Festa en Honor a Sant Blai té el seu origen l'any 1678, en el qual Sant Blai va obrar un miracle al nostre poble, curant a tots els malalts de l´enfermetat de garrotillo.

La festa sempre ha estat organitzada per quatre joves, dos festers (capità i alfere) i dos acompanyants, que segons explica la tradició deuen ser solters.

La Festa comença el Diumenge de Pasqua quan es porta a Sant Blai a casa del fester major, on estarà fins a l'endemà a l'hora de la Missa Major. A continuació té lloc la ballà de la bandera a la Plaça Major.

El Dilluns de Pasqua al matí té lloc el Rosari de l'Aurora pels carrers del poble. A les 12 el sant és portat a l'Església i se celebra la Missa Solemne. De vesprada es fà la processó i la ballà de la bandera. En finalitzar es proclamen els festers de l'any següent.