Registre Telemàtic de documents ORVE

ORVE és l'Oficina de Registre Virtual d'Entitats, un sistema informàtic capaç d'interconnectar les oficines de registre de les diferents administracions públiques: estatal, autonòmica i local.

 

Qualsevol ciutadà que vulga registrar documentació amb destinació a qualsevol de les administracions adherides al Projecte ORVE (l'Administració General de l'Estat, la Comunitat Valenciana i tots els ajuntaments del territori de la regió), li permetrà la remissió de documents electrònics presentats originalment en paper, i l'intercanvi de seients registrals entre les Oficines de Registre i els Organismes Competents, amb la consegüent reducció en els temps de gestió.

 

La sol·licitud i tota la documentació que s'acompanye, ha d'estar en format A4, la qual cosa permet escanejar el paper que presenta el ciutadà en les oficines de registre, aplicant la digitalització, i enviant electrònicament a l'instant la documentació a la destinació amb plena validesa jurídica. Aquesta documentació en paper es retorna al ciutadà, i no es custodia, ni s'arxiva, ja que es reenvía la imatge dels documents. Açò suposa un important estalvi de costos i de temps, tant per a l'Administració com per al ciutadà, ja que es redueixen terminis de setmanes a uns simples segons.

 

Beneficis per al Ciutadà:

 

  • Millora de la informació al ciutadà. El sistema posa a la disposició de les administracions un sistema de consulta que li permet conèixer, en qualsevol moment, l'estat del seu registre a través dels mecanismes de traça.
  • Millora dels temps de resposta. El seient presentat pot estar en l'organisme de destinació immediatament.
  • Millora de la relació AAPP - ciutadà. Gràcies a les NTI de ORVE interconnecta registres presencials amb registres electrònics. 

 

Aquest projecte està ja plenament operatiu en Montaverner, en el qual els ciutadans disposen d'oficines de registre de tots els nivells administratius.