Sòl industrial

Característiques:

Infraestructura:
 • Superfície total: 453.661 m2
 • Superfície total parcel·les: 346.296 m2
 • Superfície sense edificar: - m2
 • Nombre de parcel·les: 81
 • Parcel·les ocupades: 75
 • Empreses instal·lades: 51
 • Senyalització i paviment: Sí
 • Il·luminació i xarxa d'incendis: Sí
 • Subministrament elèctric: Alta, Baixa i Mitja
 • Telefonia, ADSL: Sí
 • Fibra òptica: Sí
 • Subministrament de Gas: Sí
 • Arreplegada de residus: Ecoparc

 

El Polígon industrial "La cava" de Montaverner va començar la seua construcció l'any 1.996.

El polígon té accés directe des de la CV-60.