Tramits

L’Ajuntament informa que qualsevol ciutadà del municipi, pot realitzar qualsevol dels tràmits baix indicats, sense obligació de desplaçar-se a la Prefectura de Trànsit de València o Alzira;

Els expedients que, inicialment, podran ser presentats a l’Ajuntament son els següents:
             Comunicació de canvi de domicili al permís de conducció
             Duplicats del permís de circulació per canvio de domicili
             Duplicats del permís de circulació per adaptació del nom al valencià
             Duplicats del permís de conducció per adaptació del nom al valencià
             Baixes definitives de vehicles amb més de 15 anys des de la seua matriculació a Espanya i no inclosos a l’àmbit d’aplicació del RD 1383/2002, de 20 de desembre ( camions, autobusos, motocicletes, ciclomotors i vehicles especials).

Per a qualsevol dubte o consulta, es pot passar per l’Ajuntament a informar-se.
Gràcies.”